Regulamin

OSSONA CUP
Sezon 2 (2018/2019)

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU
42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 17:00)
2. Współorganizatorzy:
CHRONOSPORTS sp. z o.o.

II PATRONAT HONOROWY:
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy

III CELE:
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
2. Promocja Miasta Częstochowa – samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności
4. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży
6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia
fizycznego i psychicznego

IV TERMIN I MIEJSCE:
1. Cykl OSSONA CUP składa się z 12 imprez podzielonych na 4 etapy po 3 odcinki na każdym.
Etap JESIEŃ
28 października 2018
25 listopada 2018
16 grudnia 2018
Etap ZIMA
20 stycznia 2019
24 lutego 2019
17 marca 2019
Etap WIOSNA
28 kwietnia 2019 – UWAGA ZMIANA TERMINU !!!
19 maja 2019
16 czerwca 2019
Etap LATO
21 lipca 2019
11 sierpnia 2019
29 września 2019 – UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

2. Miejsce – Parking – Parking pod Górą Ossona – ul. Legionów – Częstochowa
Zjazd naprzeciw CSF Poland
GPS: 50.799060, 19.197332

3. Ramowy harmonogram
8:00 – 8:45 – Praca Biura Zawodów
9.00 – Start biegu i marszu NW
15:00 – Zamknięcie trasy Biegów

V TRASA:
Obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą i obszary leśne. Trasa oznakowana co 1 km. Nie posiada atestu PZLA. Mapa trasy zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie biegu.
Trasa jednego okrążenia biegu i nordic walking ma długość ok 4 km.
Dokładny dystans i mapa trasy zostanie podany na 7 dni przed pierwszą impreza cyklu.
Dystans: od 1 do 15 okrążeń (czyli od około 4 do 60 km)
Limit czasu 6 godzin

VI POMIAR CZASU:
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić
w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.
Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

VII UCZESTNICTWO (ZGŁOSZENIA i WPISOWE):
1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach
sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 200 osób
2. Ze względu na specyfikę trasy nie dopuszcza się uczestnictwa osób na wózkach.
3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl
4. Zapisujemy się tylko RAZ na cały cykl zawodów.
5. W przypadku ZMIANY konkurencji (bieg/nw) wymagane jest osobne zgłoszenie
i pobranie nowego numeru.
6. Numer startowy jest STAŁY i przypisany do zawodnika/konkurencji na cały czas trwania cyklu. W Biurze zawodów odbieramy przed zawodami numer i chip które po zakończeniu zawodów ZWRACAMY by odberać je na kolejnej rundzie.
7. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo
w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna
prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
8. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza
uczestników.
9. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
10. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
11. Po ostatnich zawodach numer startowy jest niezwrotny.

VIII KLASYFIKACJE
1. Do klasyfikacji zaliczane są tylko PEŁNE OKRĄŻENIA.
Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach uczestnik musi pokonać minimum jedno okrążenie.
2. W trakcie trwania SEZONU prowadzone będą następujące klasyfikacje
z podziałem na płeć uczestnika:
2.1. Bieg:
OPEN K / OPEN M
K1 / M 1 do 9 lat
K10 / M10 10 – 14 lat
K15 / M15 15 – 19 lat
K20 / M20 20 – 29 lat
K30 / M30 30 – 39 lat
K40 / M40 40 – 49 lat
K50 / M50 50 – 59 lat
K60 / M60 60 i więcej lat
2.2. Nordic Walking:
OPEN K / OPEN M
K1 / M 1 do 14 lat
K15 / M15 15 – 19 lat
K20 / M20 20 – 39 lat
K40 / M40 40 – 59 lat
K60 / M60 60 i więcej lat
W kategoriach wiekowych obowiązuje wiek z pierwszej rundy (10.2018) – czyli mimo zmiany daty nie zmienia się kategoria wiekowa.
Do klasyfikacji liczy się łączna ilość pokonanych okrążeń ze WSZYSTKICH imprez SEZONU.
2.3 Najlepszy Częstochowianin / Częstochowianka
(osoby które startują z podanym przy rejestracji miastem Częstochowa)
Do klasyfikacji liczy się łączna ilość pokonanych okrążeń ze WSZYSTKICH imprez SEZONU.
2.4. Klasyfikacja drużynowa
W klasyfikacji drużynowej sumowane będą okrążenia pokonane przez wszystkich członków drużyny.
Obowiązuje zgłoszenie drużyny przed każdą imprezą. Osoby raz zgłoszone do danej drużyny nie mogą zmieniać przynależności w trakcie trwania cyklu.
3. Podczas każdej imprezy prowadzona będzie klasyfikacja na podstawie czasu brutto dla każdego pokonanego dystansu (1-15 okrążeń).
4. Klasyfikacja etapowa:
4.1. ULTRA SPEED (15 okrążeń)
4.2. MARATON (10 okrążeń)
4.3. PÓŁMARATON (5 okrążeń)
4.4. SPRINT (1 okrążenie)
Podstawą do klasyfikacji jest SUMA DWÓCH najlepszych czasów uzyskanych podczas trzech imprez etapu.

IX NAGRODY
1. Na imprezie
Wszyscy uczestnicy którzy pokonają co najmniej 1 okrążenie otrzymają MEDAL
2. Klasyfikacja etapowa:
nagradzane będą miejsca 1-3 (tematyczna statuetka, dyplom i upominek)
3. Klasyfikacja sezonu OPEN K / M – Bieg
nagradzane będą miejsca 1-3 (statuetka, dyplom oraz nagrody finansowe 750 / 600 / 500 zł )
4. Klasyfikacja sezonu OPEN K / M – Nordic Walking
nagradzane będą miejsca 1-3 (statuetka, dyplom oraz nagrody finansowe 500 / 350 / 250 zł )
5. Klasyfikacja sezonu – kategorie wiekowe
nagradzane będą miejsca 1-3 (dyplom oraz upominek)
6. Klasyfikacja sezonu – Najlepszy Częstochowianin / Częstochowianka
nagradzane będą miejsca 1-3 (statuetka, dyplom oraz upominek)
7. Klasyfikacja drużynowa
nagradzane będą miejsca 1-3 (statuetka dla drużyny, dyplomy dla zawodników, oraz nagroda niespodzianka)

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w trakcie trwania cyklu.

X ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl do 3 dni przed datą każdej imprezy.
2. Zapisujemy się tylko RAZ na cały cykl zawodów.
3. W przypadku ZMIANY konkurencji (bieg/nw) wymagane jest osobne zgłoszenie
i pobranie nowego numeru.
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:
w BIURZE ZAWODÓW 8:00 – 9:30
5. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
7. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
8. Wysokość opłaty startowej:
Dodatkowo można rozbudować pakiet startowy o koszulkę techniczną (wersja K /M)
Koszulka na każdy etap będzie inna.
Wzór koszulki i komina dostępny jest na stronie biegu oraz na FB.

1 bieg 1 bieg
(w dniu zawodów) Etap (3 biegi) Sezon (12 biegów)
Tylko do 19.10.2018
Zawodnicy do 14 lat 15,00 20,00 40,00 125,00
Pozostałe kategorie 30,00 50,00 90,00 360,00
+ koszulka 25,00 40,00 GRATIS* GRATIS 4 szt*
+ komin 25,00 40,00 25,00 GRATIS*
* tylko dla osób z kategorii K/M15 i starszych (opłacających pełne wpisowe)

Wpłaty należy dokonać na konto:
MIASTO SPORTU
ul. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa
Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404
Tytułem:
OC – data biegu – imię i nazwisko
lub
PAKIET OC – imię i nazwisko

9. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
10. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
11. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych
– pamiątkowy medal
– kawa / herbata / woda + poczęstunek
– w przypadku wykupienia pakietów + – koszulkę/komin

XI BIURO ZAWODÓW:
Parking pod Górą Ossona – ul. Legionów – Częstochowa
Zjazd naprzeciw CSF Poland
GPS: 50.799060, 19.197332

XII RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU z siedziba w Częstochowie.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem klub@miastosportu.pl

2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– wykonanie umowy – czyli udział w Ossona Cup
– świadczenie usług droga elektroniczną
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
– przygotowanie numerów startowych
– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia
– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w cyklu Ossona Cup.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony ossonacup.pl oraz udziału w zawodach.
Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

6. Masz prawo do wniesienia żądania:
– dostepu do Twoich danych osobowych
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne
2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją
Organizatora.
5. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
9. Organizator nie prowadzi depozytu.
10. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacji dodatkowych udziela:
Łukasz Maletz
tel: 606 233 313 (poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00 – 15:00)